آلبوم موسیقی


http://dc213.4shared.com/img/txHXhwVB/0.7698285980300348/Jahan.jpg?rand=0.9982534057784

جهان


کیفیت: عالی
آلبوم به یاد بزرگان1  دیدی که رسوا شد دلم (مرضیه) ...

Size: 5.6 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

2  عاشق شدن فایده نداره (سرهنگ زاده) ...

Size: 5.0 Mb 
         Server:
4.Shared        ..........  Download
-----------------------------

3  از برت دامن کشان، رفتم ای نا مهربان (مرضیه) ...

Size: 4.0 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

4   رسوای زمانه (الهه) ...

Size: 4.6 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

5  دو سه شبه که چشمام به دره (مرضیه) ...

Size: 3.9 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

6   بگذر از کوی ما (مرضیه) ...

Size: 4.7 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

7   نوایی نوایی ...

Size: 4.5 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

8   گل مولا ...

Size: 4.3 Mb           Server: 4.Shared        ..........  Download
----------------------------

آلبوم از دست عشق


1   نه چاره ایی نه راهی ...

Size: 9.8 Mb         Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------

2   مدد یا پیر ...

Size: 14.4 Mb        Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------

3   دشمنت را خسته بینم ...

Size: 13.9 Mb        Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------

4   از دست عشق ...

Size: 12.0 Mb        Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------

5   ساز و آواز ...

Size: 22.1 Mb        Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------

6   می و مستی ...

Size: 9.6 Mb         Server: 4.Shared      ..........  Download
----------------------------